תמכו בעדאלה​

עדאלה (״צדק״ בערבית) הוא ארגון זכויות אדם בלתי תלוי, הרשום בישראל כעמותה 
ללא מטרות רווח.

מאז היווסדו ב-1996, הארגון עוסק בהגנה על זכויות האדם של הפלסטינים הערבים אזרחי ישראל ועל זכויותיהם של הפלסטינים בשטחים הכבושים.

עדאלה פועל להשגת זכויות אישיות וקולקטיביות למיעוט הערבי הפלסטיני בישראל בתחומים הבאים: זכויות בקרקע ובתכנון; זכויות פוליטיות ואזרחיות; זכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות; וזכויות אסירים. הארגון גם מגן על זכויות האדם של הפלסטינים החיים תחת הכיבוש, בהתבסס על המשפט הבינלאומי ההומניטרי והמשפט הבינלאומי לזכויות אדם.

פעילותנו

מגיש תביעות ועתירות עקרוניות לבתי המשפט הישראליים ולרשויותהמדינה ופונה למוסדות ולפורומים בינלאומיים; מספק ייעוץ משפטי ליחידים, עמותות ומוסדות; מארגן סמינרים וכנסים ומפרסם דו״חות העוסקים בסוגיות משפטיות אקטואליות; מנהל פעילות נרחבת בתקשורת המקומית והבינלאומית; מעביר הכשרה בתחום זכויות האדם למתמחים במשפטים ולעורכי דין צעירים.

המחלקה המשפטית

עו"ד חסן ג'בארין

המחלקה לזכויות אזרחיות פוליטיות

עו"ד חסן ג'בארין

עו"ד חסן ג'בארין

עו"ד חסן ג'בארין

המחלקה לקרקע, תכנון ובנייה

עו"ד חסן ג'בארין

עו"ד חסן ג'בארין

המחלקה לזכויות חברתיות וכלכליות

עו"ד חסן ג'בארין

עו"ד חסן ג'בארין

המחלקה לסנגור בינלאומי

עו"ד חסן ג'בארין

עו"ד חסן ג'בארין

עו"ד חסן ג'בארין

עו"ד חסן ג'בארין

עו"ד חסן ג'בארין

מחלקה אדמיניסטרטיבית

עו"ד חסן ג'בארין

עו"ד חסן ג'בארין

עו"ד חסן ג'בארין

עו"ד חסן ג'בארין

עו"ד חסן ג'בארין

הנהלה

עו"ד חסן ג'בארין

עו"ד חסן ג'בארין

עו"ד חסן ג'בארין

עו"ד חסן ג'בארין

עו"ד חסן ג'בארין

עו"ד חסן ג'בארין

וועדת ביקורת

עו"ד חסן ג'בארין

עו"ד חסן ג'בארין

דוחות פעילות שנתיים:

דו"ח פעילות לשנת 1999 (באנגלית)

דו"ח פעילות לשנת 1999 (באנגלית)

דו"ח פעילות לשנת 1999 (באנגלית)

דו"ח פעילות לשנת 1999 (באנגלית)

דו"ח פעילות לשנת 1999 (באנגלית)

דו"ח פעילות לשנת 1999 (באנגלית)

דו"ח פעילות לשנת 1999 (באנגלית)

דו"ח פעילות לשנת 1999 (באנגלית)

דו"ח תרומות:

דו"ח פעילות לשנת 1999 (באנגלית)

דו"ח פעילות לשנת 1999 (באנגלית)

דו"ח פעילות לשנת 1999 (באנגלית)

דו"ח פעילות לשנת 1999 (באנגלית)

דו"ח פעילות לשנת 1999 (באנגלית)

דו"ח פעילות לשנת 1999 (באנגלית)

דו"ח פעילות לשנת 1999 (באנגלית)

דו"ח פעילות לשנת 1999 (באנגלית)

دعم عدالة

عدالة هي منظمة حقوقية مستقلة مسجلة في إسرائيل كمنظمة غير ربحية.

منذ تأسيسها في عام 1996 ، شاركت المنظمة في حماية حقوق الإنسان للفلسطينيين العرب ، ومواطني إسرائيل ، وحقوق الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

يعمل “عدالة” على تحقيق الحقوق الشخصية والجماعية للأقلية العربية الفلسطينية في إسرائيل في المجالات التالية: حقوق الأرض والتخطيط. الحقوق السياسية والمدنية ؛ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ؛ وحقوق الأسرى. كما تدافع المنظمة عن حقوق الإنسان للفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال ، بناءً على القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

أنشطتنا

رفع الدعاوى والالتماسات من حيث المبدأ إلى المحاكم الإسرائيلية وسلطات الدولة ومخاطبة المؤسسات والمحافل الدولية ؛ تقديم المشورة القانونية للأفراد والجمعيات والمؤسسات ؛ تنظيم الندوات والمؤتمرات ونشر التقارير التي تتناول القضايا القانونية الحالية ؛ تقوم بأنشطة واسعة في وسائل الإعلام المحلية والدولية. يوفر التدريب في مجال حقوق الإنسان للمتدربين في مجال القانون والمحامين الشباب.

القسم القانوني

المحامي حسن جبارين

قسم الحقوق المدنية السياسية

المحامي حسن جبارين

المحامي حسن جبارين

المحامي حسن جبارين

دائرة الأراضي والتخطيط والبناء

المحامي حسن جبارين

المحامي حسن جبارين

قسم الحقوق الاجتماعية والاقتصادية

المحامي حسن جبارين

المحامي حسن جبارين

وزارة الدفاع الدولي

المحامي حسن جبارين

المحامي حسن جبارين

المحامي حسن جبارين

المحامي حسن جبارين

المحامي حسن جبارين

القسم الإداري

المحامي حسن جبارين

المحامي حسن جبارين

المحامي حسن جبارين

المحامي حسن جبارين

المحامي حسن جبارين

إدارة

المحامي حسن جبارين

المحامي حسن جبارين

المحامي حسن جبارين

المحامي حسن جبارين

المحامي حسن جبارين

المحامي حسن جبارين

لجنة المراجعة

المحامي حسن جبارين

المحامي حسن جبارين

تقارير النشاط السنوية:

تقرير النشاط لعام 1999 (باللغة الإنجليزية)

تقرير النشاط لعام 1999 (باللغة الإنجليزية)

تقرير النشاط لعام 1999 (باللغة الإنجليزية)

تقرير النشاط لعام 1999 (باللغة الإنجليزية)

تقرير النشاط لعام 1999 (باللغة الإنجليزية)

تقرير النشاط لعام 1999 (باللغة الإنجليزية)

تقرير النشاط لعام 1999 (باللغة الإنجليزية)

تقرير النشاط لعام 1999 (باللغة الإنجليزية)

تقرير التبرع:

تقرير النشاط لعام 1999 (باللغة الإنجليزية)

تقرير النشاط لعام 1999 (باللغة الإنجليزية)

تقرير النشاط لعام 1999 (باللغة الإنجليزية)

تقرير النشاط لعام 1999 (باللغة الإنجليزية)

تقرير النشاط لعام 1999 (باللغة الإنجليزية)

تقرير النشاط لعام 1999 (باللغة الإنجليزية)

تقرير النشاط لعام 1999 (باللغة الإنجليزية)

تقرير النشاط لعام 1999 (باللغة الإنجليزية)

About Us

Adalah ("Justice" in Arabic) is an independent human rights organization, registered in Israel as a non-profit organization.

Since its establishment in 1996, the organization has been involved in protecting the human rights of Arab Palestinians, citizens of Israel, and the rights of Palestinians in the Occupied Territories.

Adalah works to achieve personal and collective rights for the Palestinian Arab minority in Israel in the following areas: land and planning rights; Political and civil rights; Economic, social and cultural rights; And prisoners’ rights. The organization also defends the human rights of Palestinians living under occupation, based on international humanitarian law and international human rights law.

Our activities

Submits lawsuits and petitions in principle to the Israeli courts and state authorities and addresses international institutions and forums; Provides legal advice to individuals, associations and institutions; Organizes seminars and conferences and publishes reports dealing with current legal issues; Conducts extensive activities in local and international media; Provides training in human rights for law interns and young lawyers.

Legal Department

Adv. Hassan Jabarin

Department of Political Civil Rights

Adv. Hassan Jabarin

Adv. Hassan Jabarin

Adv. Hassan Jabarin

Department of Land, Planning and Construction

Adv. Hassan Jabarin

Adv. Hassan Jabarin

Department of Social and Economic Rights

Adv. Hassan Jabarin

Adv. Hassan Jabarin

Department of International Defense

Adv. Hassan Jabarin

Adv. Hassan Jabarin

Adv. Hassan Jabarin

Adv. Hassan Jabarin

Adv. Hassan Jabarin

Department of International Defense

Adv. Hassan Jabarin

Adv. Hassan Jabarin

Adv. Hassan Jabarin

Adv. Hassan Jabarin

Adv. Hassan Jabarin

management board

Adv. Hassan Jabarin

Adv. Hassan Jabarin

Adv. Hassan Jabarin

Adv. Hassan Jabarin

Adv. Hassan Jabarin

Adv. Hassan Jabarin

Audit Committee

Adv. Hassan Jabarin

Adv. Hassan Jabarin

Annual activity reports:

Activity report for 1999 (in English)

Activity report for 1999 (in English)

Activity report for 1999 (in English)

Activity report for 1999 (in English)

Activity report for 1999 (in English)

Activity report for 1999 (in English)

Activity report for 1999 (in English)

Activity report for 1999 (in English)

Donation report:

Activity report for 1999 (in English)

Activity report for 1999 (in English)

Activity report for 1999 (in English)

Activity report for 1999 (in English)

Activity report for 1999 (in English)

Activity report for 1999 (in English)

Activity report for 1999 (in English)

Activity report for 1999 (in English)

עו"ד חסן ג'בארין

מייסד ומנכ"ל עדאלה

חסן ג’בארין הוא מייסד עדאלה, המנכ”ל ומנהל המחלקה המשפטית של הארגון, ובעל ניסיון נרחב בהתדיינות בעתירות תקדימיות בעלי היבט חוקתי בפני בית המשפט העליון. חלק מתיקים אלה עוסקים בשאלת האזרחות השווה של הפלסטינים אזרחי ישראל וחלקם ביישומם של עקרונות המשפט ההומניטרי הבינלאומי בעת הגנה על זכויותיהם של הפלסטינים החיים תחת הכיבוש. בין התיקים החשובים ישנם כאלה שעניינם ייצוג מפלגות ערביות ומנהיגים ערבים בעקבות בקשות פסילה שמוגשות נגדם לפני בחירות, עתירות לביטול האזרחות האוסר על איחוד משפחות בישראל, וחוק הנזיקים האזרחיים המונע מפלסטינים בגדה המערבית וברצועת עזה לתבוע פיצויים מכוחות הביטחון. עו”ד חסן ג’בארין עמד בראש הצוות המשפטי שייצג את המשפחות השכולות של 13 הרוגי אירועי אוקטובר 2000 ואת המנהיגים הערבים בפני ועדת אור. בנוסף, ב-15 השנים האחרונות הוא מלמד בבית הספר למשפטים באוניברסיטת תל אביב כמרצה מן החוץ על מעמדם המשפטי של האזרחים הערבים. בשנים 2005—2006 היה עמית מחקר בתוכנית הבינלאומית של אוניברסיטת ייל ועמית בכיר בבית ספר רובינא למשפטים בייל. ג’בארין קיבל כמה פרסים חשובים, ובהם פרס פיטר צ’יקינו למצוינות בעבודה משפטית ציבורית מהקולג’ למשפטים באוניברסיטה האמריקנית של וושינגטון, פרס הרמן שוורץ למשפט וצדק חברתי ופרס ויקטור גולדברג.

المحامي حسن جبارين

المؤسس والرئيس التنفيذي لمركز عدالة

حسن جبارين هو مؤسس عدالة ، المدير العام ومدير القسم القانوني في المنظمة ، ولديه خبرة واسعة في رفع التماسات التقاضي أمام المحكمة العليا. وتتناول بعض هذه القضايا مسألة المساواة في المواطنة للمواطنين الفلسطينيين في إسرائيل حماية حقوق الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال من بين القضايا المهمة تمثيل الأحزاب العربية والقادة العرب بعد التماسات عدم الأهلية المقدمة ضدهم قبل الانتخابات ، والتماسات لسحب الجنسية التي تحظر لم شمل الأسرة في إسرائيل ، وقانون الأضرار المدنية الذي يمنع الفلسطينيين في وترأس المحامي في الضفة الغربية وقطاع غزة حسن جبارين الفريق القانوني الذي مثل عائلات الضحايا الثلاثة عشر في أحداث تشرين الأول 2000 والقادة العرب أمام لجنة أور بالإضافة إلى ذلك ، قام على مدار الخمسة عشر عامًا الماضية بالتدريس في كلية الحقوق بجامعة تل أبيب كمحاضر خارجي حول الوضع القانوني للمواطنين العرب. من 2005 إلى 2006 ، كان زميلًا باحثًا في البرنامج الدولي بجامعة ييل وزميلًا أول في كلية الحقوق في روفينا ييل. حصل جبارين على العديد من الجوائز الهامة ، بما في ذلك جائزة بيتر تشيتشينو للتميز في القانون العام من كلية القانون في الجامعة الأمريكية بواشنطن ، وجائزة هيرمان شوارتز للقانون والعدالة الاجتماعية ، وجائزة فيكتور جولدبيرج.

Adv. Hassan Jabarin

Founder and CEO of Adalah

Hassan Jabarin is the founder of Adalah, the director general and director of the organization’s legal department, and has extensive experience in litigating precedent-setting petitions with the Supreme Court. Some of these cases deal with the question of equal citizenship of Palestinian citizens of Israel Protection of the rights of Palestinians living under occupation Among the important cases are the representation of Arab parties and Arab leaders following disqualification petitions filed against them before elections, petitions for revocation of citizenship prohibiting family reunification in Israel, and the Civil Torts Law preventing Palestinians in the West Bank and Gaza Strip Advocate Hassan Jabarin headed the legal team that represented the bereaved families of the 13 victims of the October 2000 events and the Arab leaders before the Orr Committee. In addition, for the past 15 years he has been teaching at the Tel Aviv University School of Law as an outside lecturer on the legal status of Arab citizens. From 2005 to 2006, he was a Research Fellow in the Yale University International Program and a Senior Fellow at the Rovina Yale Law School. Jabarin has received several important awards, including the Peter Chicino Award for Excellence in Public Law from the College of Law at the American University of Washington, the Herman Schwartz Award for Law and Social Justice, and the Victor Goldberg Award.