תמכו בעדאלה​

עדאלה הוא המרכז המשפטי הפלסטיני הראשון, הפועל בבתי המשפט בישראל
כדי להגן על זכויות האדם של פלסטינים אזרחי ישראל ופלסטינים בשטחים הכבושים ההתדיינות
המשפטית שלנו – שמטרתה להגן על זכויות הקרקעות הפלסטיניות, זכויות אזרחיות ופוליטיות, זכויות כלכליות
וחברתיות – הביאהלהחלטות מעמיקות, תקדימיות, המעצמות את הפלסטינים על הקרקע ובספרי המשפט.

דרכים לתרום:

תרומה דרך פייפאל או עם כרטיס אשראי:

תרומה דרך:

תרומה דרך:

ניתן לתרום גם באמצעות המחאה או העברה בנקאית :

– המחאות לפקודת עדאלה ניתן לשלוח לכתובת: ת.ד. 8921, חיפה, מיקוד 3109001.

– לתרומה באמצעות העברה בנקאית: בנק הפועלים (12), סניף שפרעם מס’ סניף 731, חשבון מס’ 219201

دعم عدالة

عدالة هو أول مركز قانوني فلسطيني يعمل في المحاكم الإسرائيلية
حماية حقوق الإنسان للمواطنين الفلسطينيين في إسرائيل والفلسطينيين في الأراضي المحتلة التقاضي
قانوننا – يهدف إلى حماية حقوق الفلسطينيين في الأرض ، الحقوق المدنية والسياسية ، الحقوق الاقتصادية
والاجتماعية – أدت إلى قرارات عميقة مسبقة تمكّن الفلسطينيين على أرض الواقع وفي كتب القانون.

طرق التبرع:

תרומה דרך פייפאל או עם כרטיס אשראי:

تبرع من خلال:

تبرع من خلال:

يمكنك أيضًا التبرع بشيك أو تحويل مصرفي:

– يمكن إرسال شيكات قانون عدالة على العنوان: ص.ب. 8921 حيفا ، الرمز البريدي 3109001.

– للتبرع عن طريق التحويل البنكي: بنك هبوعليم (12) فرع شفرعم رقم الفرع 731 حساب رقم 219201

Support Adalah

Adalah is the first Palestinian legal center to operate in Israeli courts
To protect the human rights of Palestinian citizens of Israel and Palestinians in the Occupied Territories litigation
Our Law – Aiming to Protect Palestinian Land Rights, Civil and Political Rights, Economic Rights
And sociality – has led to profound, precedent-setting decisions that empower Palestinians on the ground and in law books.

Ways to donate:

Donate via PayPal or by credit card:

Donate through:

Donate through:

You can also donate by check or bank transfer:

– Checks for the Adalah Ordinance can be sent to the address: P.O. 8921, Haifa, Zip code 3109001.

– For donation by bank transfer: Bank Hapoalim (12), Shefar’am Branch No. Branch 731, Account No. 219201